Folie Okienne
Amplus

Wyróżnia nas profesjonalizm

Wszystkie nasze folie okienne posiadają warstwę odporną na zarysowania.
Jak skutecznie dobrać i założyć folie przeciwsłoneczne

Darmowy, sprawdzony e-kurs w siedmiu częściach

Folie okienne zewnętrzne są to folie refleksyjne, folia odbija podczerwone promieniowanie słoneczne, (promieniowanie odpowiedzialne za nagrzewanie się pomieszczenia) oraz część promieniowania widzialnego. Działanie folii zewnętrznych jest efektywniejsze niż folii wewnętrznych ze względu na to, że promieniowanie słoneczne ( w tym ciepło) odbijane jest na zewnątrz jeszcze przed dotarciem do szyby.

ZALETY FOLII OKIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH:

• stosowane na szyby termiczne, niskoemisyjne
• posiadają doskonałą odporność na warunki atmosferyczne
• promieniowanie słoneczne (w tym ciepło) odbijane jest na zewnątrz jeszcze przed dotarciem do szyby
• latem obniżają temp. w pomieszczeniu nasłonecznionym
• chronią wzrok przed olśnieniem światła słonecznego
• zapobiegają zjawisku tzw. refleksów na monitorach komputerowych
• zmniejszają straty ciepła zimą
• mają estetyczny wygląd
• zapewniają dyskrecję (z zewnątrz niewiele widać)
• można je myć zwykłymi środkami do mycia szyb

W naszej ofercie posiadamy:

FOLIA OKIENNA LUSTRZANA

Silver 20 - folia dająca efekt lustra

Silver 40 - folia lustrzana w kolorze srebrnym

Neutral 25 - folia refleksyjna w kolorze szarym

Neutral 40 - folia refleksyjna w kolorze szarym

Bronze Silver - folia lustrzana w kolorze brązu (na zewnątrz szyby) i srebrna (od wewnątrz )

Blue Silver - folia lustrzana w kolorze niebieskim (na zewnątrz szyby) i srebrna (od wewnątrz )

Green Silver - folia lustrzana w kolorze zielonym (na zewnątrz szyby) i srebrna (od wewnątrz )

Perfecta - folia selektywna -przezroczysta

Wiadomo, że energia słoneczna składa się z promieniowania elektromagnetycznego o różnych długościach fal, od niewidzialnego promieniowania ultrafioletowego (UV) poprzez światło widzialne do niewidzialnej podczerwieni. Poprzez zastosowanie różnego rodzaju szkła i powłok z folii można przepuszczać pożądane fale z widma słonecznego. W praktyce aby uchronić się przed nadmiernym nasłonecznieniem można wykorzystać szyby przeciwsłoneczne lub zastosować folie przeciwsłoneczne na standardowe istniejące już szyby. W pierwszym doświadczeniu, w którym specjalne żarówki wytwarzają promieniowanie zbliżone do spektrum słonecznego, porównamy z natury ilość całkowitej energii słonecznej jaka przedostaje się przez różnego rodzaju pakiety szybowe.

Okno Nr 1
Standardowy pakiet szybowy zespolony, zbudowany z dwóch tafli szkła, pomiędzy którymi znajduje się gaz. Szyba od strony żarówki, to szyba zwykła, druga natomiast to szyba niskoemisyjna.

Okno Nr 2
Standardowy pakiet szybowy zespolony z zamontowaną na zewnątrz folią przeciwsłoneczną Neutral 25. Pakiet zbudowany jest z dwóch tafli szkła, pomiędzy którymi znajduje się gaz. Szyba od strony żarówki, to szyba zwykła z zamontowaną na zewnątrz folią przeciwsłoneczną Neutral 25, druga natomiast to szyba niskoemisyjna.

Okno Nr 3
Pakiet szybowy przeciwsłoneczny zespolony, zbudowany z dwóch tafli szkła, pomiędzy którymi znajduje się gaz. Szyba od strony żarówki, to szyba przeciwsłoneczna refleksyjna ( stopsol ) , druga natomiast to szyba niskoemisyjna.

Sterownik Nr 4
Urządzenie, które czuwa, by wszystkie 3 żarówki, równocześnie emitowały taką samą moc natężenia świetlnego.

Pomiaru dokonujemy za pomocą miernika, służącego do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego w W/m2

Mierzymy kolejno ile energii słonecznej przedostaje się przez poszczególne okna (pakiety szybowe). Należy tu zauważyć, że każda szyba zatrzymuje energię słoneczną. Również zwykła szyba o grubości 4 mm, zatrzymuje pewną część energii słonecznej.
W doświadczeniu nr 1 zmierzymy ile energii słonecznej przedostaje się przez pakiet szybowy standardowy z folią przeciwsłoneczną (Okno Nr 2 ) oraz pakiet szybowy z szybą przeciwsłoneczną (Okno Nr 3 ).
Dla porównania zmierzymy również, ile energii słonecznej przedostaje się przez standardowy pakiet szybowy z szybą niskoemisyjną (Okno Nr 1 ).
Pomiary wykonywane są przy jednakowym natężeniu promieniowania słonecznego, które emitowane jest dla naszego doświadczenia, przez specjalne żarówki o widmie porównywalnym do widma spektrum słonecznego.

W doświadczeniu nr 1 sprawdzam przepuszczalność energii słonecznej różnych pakietów szybowych

Pomiar nr. 1
Okno Nr 1 pakiet szybowy standardowy, przepuszcza 13,10 W/m2

Pomiar nr. 2
Okno Nr 2 pakiet szybowy standardowy z folią przeciwsłoneczną Neutral 25, przepuszcza 2,90 W/m2

Pomiar nr. 3
Okno Nr 3 pakiet szybowy z szybą przeciwsłoneczną, przepuszcza 3,10 W/m2

Podsumowując:

Okno Nr 1 pakiet szybowy standardowy przepuszcza 13,10 W/m2
Okno Nr 2 pakiet szybowy standardowy z folią przeciwsłoneczną Neutral 25 przepuszcza 2,90 W/m2
Okno Nr 3 pakiet z szybą przeciwsłoneczną przepuszcza 3,10 W/m2

Z doświadczenia nr. 1 łatwo zauważyć, że pakiet szybowy standardowy z folią przeciwsłoneczną (Okno Nr 2) i pakiet szybowy z szybą przeciwsłoneczną (Okno Nr 3) przepuszczają praktycznie taką samą ilość energii słonecznej.
Widać również, że w stosunku do pakietu szybowego standardowego (Okno Nr 1) zdecydowanie tę energię redukują.

Dwa podstawowe parametry folii przeciwsłonecznej i szyby przeciwsłonecznej są porównywalne:

Całkowita redukcja promieni słonecznych Przepuszczalność światła
Folia przeciwsłoneczna 74 % 21 %
Szyba przeciwsłoneczna 80 % 12 %

tabela nr. 1

Jeżeli założymy, że energia jaką przepuszcza pakiet szybowy standardowy (Okno Nr 1) jest to 100 % przedostającej się energii słonecznej do wnętrza pomieszczenia. To łatwo obliczyć, że zarówno pakiet szybowy standardowy z folią przeciwsłoneczną (Okno Nr 2) jak i pakiet szybowy z szybą przeciwsłoneczną (Okno Nr 3) redukują około 80 % energii słonecznej przedostającej się do wnętrza pomieszczenia.

13,1 W/m2 = 100 % przedostającej się energii słonecznej
3 W / m2 = 22 % przedostającej się energii słonecznej

Pierwsze doświadczenie obrazuje w jakim stopniu zatrzymywana jest energia słoneczna.

Należy jednak pamiętać, że energia słoneczna dzieli się na :

1) energie słoneczną odbitą (refleksyjność) - jest to dana ilość energii słonecznej, która zostaje odbita od pakietu szybowego

2) energie słoneczną pochłanianą (absorpcja) – jest to ilość energii słonecznej, która bezpośrednio zostaje pochłonięta przez szybę w pakiecie szybowym i w rezultacie powoduje nagrzewanie pakietu.

3) energie słoneczną przepuszczaną (transmisja) – jest to ilość energii słonecznej, która bezpośrednio przenika przez pakiet szybowy.

W drugim doświadczeniu chciałbym pokazać jak poszczególne składowe energii słonecznej zachowują się w pakiecie szybowym standardowym z zamontowaną folią przeciwsłoneczną ( Okno Nr. 2) oraz w pakiecie szybowym z szybą przeciwsłoneczną ( Okno Nr. 3)

W doświadczeniu nr. 2 za pomocą termometru laserowego sprawdzimy, jak w słoneczny dzień, nagrzewa się szyba wewnątrz pomieszczenia

Okno Nr. 2 pakiet szybowy z folią przeciwsłoneczną Neutral 25, temperatura 29 ⁰ C
Okno Nr. 3 pakiet szybowy z szybą przeciwsłoneczną, temperatura 36 ⁰ C

Wnioski:
Pakiet szybowy z szybą przeciwsłoneczną nagrzewa się więcej niż pakiet szybowy z folią przeciwsłoneczną. W związku z czym w perspektywie czasowej, więcej energii słonecznej do wnętrza pomieszczenia przedostanie się przez pakiet szybowy z szybą przeciwsłoneczną niż przez pakiet szybowy standardowy z folią przeciwsłoneczną.

Dlaczego tak się dzieje?

Dlaczego mimo takiej samej redukcji promieniowania słonecznego, pakiet szybowy standardowy z folią przeciwsłoneczną ( Okno Nr 2 ) okazuje się być skuteczniejszy niż pakiet szybowy z szybą przeciwsłoneczną( Okno Nr 3 ).

Aby to wyjaśnić musimy najpierw rozważyć, co dzieje się z energią słoneczną zatrzymaną przez pakiety szybowe ( okno nr 2 i okno nr 3) oraz jak dalej zachowuje się energia.

Energia słoneczna, dociera do okien poprzez szeroki strumień fal, które występują w różnej długości,
od około 300 nm do około 2500 nm.
Fale słoneczne zawierają w sobie ciepło, które przenikając do pomieszczeń, jednocześnie kumulują się w ścianach, każdym przedmiocie i meblu, np. w krześle, telewizorze czy kredensie znajdującym się w naszym domu. Gdy słońce zachodzi lub w ciągu dnia zmienia się pogoda i słońce jest schowane za chmurami, w pomieszczeniach nadal odczuwamy ciepło. Wszystkie przedmioty kumulują ciepło, które przenika do pomieszczenia. Gdy przyjmą wystarczającą dla siebie ilość ciepła, zaczynają ją uwalniać na zewnątrz, dlatego nawet wieczorem, odczuwamy energie cieplną ( ciepło ) w pomieszczeniach.

Dlaczego tak się dzieje?

Ponieważ jak już wcześniej wspomniałem całkowita energia słoneczna składa się z

1) energii słonecznej odbitej ( refleksyjność )- jest to dana ilość energii słonecznej, która zostaje odbita od pakietu szybowego
2) energii słonecznej pochłanianej ( absorpcja ) – jest to ilość energii słonecznej, która bezpośrednio zostaje pochłonięta przez szybę w pakiecie szybowym i w rezultacie powoduje nagrzewanie pakietu.
3) energii słonecznej przepuszczanej ( transmisja ) – jest to ilość energii słonecznej, która bezpośrednio przenika przez pakiet szybowy.

Zobaczmy jak z natury energia słoneczna przenika do naszych domów, mieszkań czy firm.

Energia słoneczna, docierając do pakietów szybowych, w zależności od długości strumienia fal, zostaje jednocześnie odbita od pierwszej szyby, pochłonięta przez pakiet szybowy, jak również przepuszczona do wnętrza pomieszczenia.

Rys nr. 1

Rys nr. 2

Rysunek nr 1 pokazuje przenikanie energii cieplnej przez pakiet szybowy z szybą przeciwsłoneczną. Widzimy, że energia słoneczna, docierając do pakietu szybowego z szybą przeciwsłoneczną, w większej część, zostaje odbita od szyby przeciwsłonecznej a do pomieszczenia przenika tylko mały jej procent.

A co dzieje się wewnątrz samego pakietu szybowego z szybą przeciwsłoneczną?

Na Rys 1 pokazane jest, że pochłonięta energia słoneczna, w dużej ilości kumuluje się w pakiecie szybowym z szybą przeciwsłoneczną.

Co to oznacza?

Gdy szyba pochłonie wystarczającą dla siebie ilość energii słonecznej ( ciepła ), zaczyna ją oddawać, czyli emitować na zewnątrz i do wewnątrz pomieszczenia.


Rysunek nr. 2 pokazuje natomiast przenikanie energii cieplnej przez pakiet szybowy z zewnętrzną folią przeciwsłoneczną. Wyraźnie widać, że większa część energii słonecznej zostaje bezpośrednio odbita od folii przeciwsłonecznej a do pomieszczenia przenika tylko mały jej procent, podobnie jak w przypadku pakietu szybowego z szybą przeciwsłoneczną.

A co dzieje się wewnątrz samego pakietu szybowego z folią przeciwsłoneczną?

Na Rys 2 pokazane jest, że w pakiecie szybowym z zamontowaną zewnętrzną folią przeciwsłoneczną, energia słoneczna jest absorbowana w niewielkiej ilości.

Co to oznacza?

Oznacza to, że absorbowana energia słoneczna ( ciepło ) w pakiecie szybowym z folią przeciwsłoneczną, jest na tyle znikoma, że podczas emitowania jej do wewnątrz pomieszczenia, ciepło jest mało wyczuwalne.

Wnioski: Nareszcie możemy udzielić odpowiedzi na wcześniej zadane sobie pytanie:
Dlaczego mimo takiej samej redukcji promieniowania słonecznego, pakiet szybowy standardowy z folią przeciwsłoneczną ( Okno Nr 2 ) okazuje się być skuteczniejszy niż pakiet szybowy z szybą przeciwsłoneczną( Okno Nr 3 ) ?

Pakiet szybowy z folią przeciwsłoneczną (Okno Nr 2) odbija więcej a absorbuje mniej energii słonecznej.

Natomiast w przypadku pakietu szybowego z szybą przeciwsłoneczną (Okno Nr 3), mniej odbija a więcej absorbuje energii słonecznej.

Dlatego właśnie w doświadczeniu nr. 2, temperatura pakietu szybowego z szybą przeciwsłoneczną
(Okno Nr 3) wynosiła 36oC, a temperatura pakietu szybowego z folią przeciwsłoneczną (Okno Nr 2) wynosiła 29oC

I TU TKWI CAŁA TAJEMNICA

Spójrzmy na parametry składowych energii słonecznej w przypadku szyby przeciwsłonecznej

i folii przeciwsłonecznej.

Całkawita redukcja energii słonecznej Pakiet z szybą przeciwsłoneczną GREY Pakiet standardowy z folią przeciwsłoneczną Neutral 25
Bezpośrednia Transmisja Energii 13 % 13 %
Odbicie Energii 32 % 67 %
Całkowita Absorpcja 55 % 20 %
Kolor szara szara

tabela nr. 2

Z powyższych parametrów wynika, że pakiet szybowy standardowy z folią przeciwsłoneczną Neutral 25 w porównaniu z pakietem szybowym z szybą przeciwsłoneczną GREY, przepuszczają taką samą ilość energii słonecznej do wnętrza pomieszczenia. Taki sam wynik otrzymaliśmy podczas doświadczenia nr 1.

Idąc dalej widzimy, że pakiet szybowy standardowy z folią przeciwsłoneczną Neutral 25, odbija aż
50 % więcej energii słonecznej niż pakiet szybowy z szybą przeciwsłoneczną GREY.

Najważniejszym parametrem w tym porównaniu, jest całkowita absorpcja.

W tym przypadku widzimy, że pakiet szybowy z szybą przeciwsłoneczną GREY, pochłania ponad 50 % energii słonecznej.
W porównaniu do pakietu szybowego standardowego z folią przeciwsłoneczną Neutral 25, gdzie całkowita absorpcja jest naprawdę niewielka.

Jak wyjaśniłem już wcześniej, pochłanianie dużej ilości energii słonecznej powoduje, że energia zostaje uwalniana do wnętrza pomieszczenia. W rezultacie cały czas, odczuwamy energie cieplną ( ciepło ) w pomieszczeniach.

Dlatego właśnie zastosowanie folii przeciwsłonecznej jest bardziej skuteczne.

Drogi Kliencie,

Jeśli chcesz dobrać odpowiednią folię okienną zewnętrzną do Swojego domu, biura czy firmy

i przekonać się o efekcie, jaki dają nasze folie

NA ŻYCZENIE KLIENTA WYSYŁAMY BEZPŁATNE PRÓBKI WYBRANYCH FOLII.

Wystarczy tylko, że napiszesz jakie okna bądź świetliki posiadasz, kierując się poniższymi pytaniami

1. Z czego zbudowane są ościeżnice :

a) plastikowe,
b) drewniane,
c) aluminiowe,
d) stalowe
2. Jakiej konstrukcji są szyby :

a) pojedyncze,
b) podwójne zespolone
3. Jakiego rodzaju są szyby :

a) standardowe,
b) przyciemnione,
c) antywłamaniowe
4. Ile lat mają okna, świetliki około :

a) 1 rok,
b) 3 lata,
c) 5 lat,
c) 10 lat
5. Z której strony są usytuowane :

a) wschód,
b) południe,
c) zachód,
d) północ

6. Określ stosunek powierzchni szyb do ściany

np. szyby zajmują około 40 % powierzchni ściany


Na podstawie Twoich informacji, dobiorę odpowiednie folie przeciwsłoneczne i wyślę Ci kilka próbek, w różnych odcieniach, byś mógł je wypróbować.


Pamiętaj podać dokładny adres, aby przesyłka dotarła:

- imię i nazwisko

- ulica i numer

- kod i miasto

- numer telefonu


KONTAKT: amplus@foliaokienna.pl


UWIERZ !!!

Ty także możesz mieć chłodniej w swoim pomieszczeniu
dzięki zastosowaniu, rewelacyjnych folii przeciwsłonecznych.Folia okienna - SKLEP