Folie Okienne
Amplus

Wyróżnia nas profesjonalizm

poliweglan_czy_folie

CO JEST LEPSZE POLIWĘGLAN - KONTROLI SŁONECZNEJ

CZY FOLIA PRZECIWSŁONECZNA NA POLIWĘGLAN " POLYCARBON SILVER"

W dzisiejszych czasach w przemyśle budowlanym bardzo popularne stało się wykorzystywanie płyt z poliwęglanu do budowy świetlików dachowych.
Świetliki dachowe, jak sama nazwa wskazuje w dużej części doświetlają pomieszczenia takie jak:

 • hale magazynowe
 • hale produkcyjne
 • klatki schodowe
 • hale sportowe
 • hale handlowe
 • izby przyjęć w szpitalach i inne

Niewątpliwie zastosowanie poliwęglanu w dachu prócz upragnionego światła, ma również złą stronę. Mianowicie podczas ciepłych słonecznych dni, temperatura wewnątrz budynków szybko wzrasta. Niekorzystnie wpływa to na komfort pracy osób użytkujących pomieszczenia.

By zredukować ciepło w pomieszczeniach jest kilka sposobów:

 • Zamontować klimatyzacje Poprzez klimatyzację powietrze w pomieszczeniu schładza się. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w pomieszczeniu, które silnie się nagrzewa, klimatyzacja musi być ustawiona na maksymalne chłodzenie, co powoduje duże zużycie prądu i tym samym zwiększa koszty utrzymania klimatyzacji.
 • Wymienić zwykły poliwęglan na poliwęglan kontroli słonecznej
 • Zamontować folię przeciwsłoneczną "Polycarbon Silver" na istniejący już poliwęglan Poprzez zastosowanie folii przeciwsłonecznej na poliwęglan "Polycarbon Silver" w pełni zapobiega nagrzewaniu się pomieszczeń. Poprawia komfort osób przebywających w pomieszczeniu a jednocześnie przepuszcza znaczną część światła.

W wielu przypadkach, firmy posiadające już klimatyzację dodatkowo decydują się również na folię przeciwsłoneczną na poliwęglan "Polycarbon Silver", która w dużym stopniu obniża koszty związane z klimatyzacją.

Aby udowodnić skuteczność folii przeciwsłonecznej na poliwęglan "Polycarbon Silver" przeprowadziliśmy kilka doświadczeń

Doświadczenie

Opis i cel działania:

Przedmiotem doświadczeń będą próbki różnego rodzaju poliwęglanu kontroli słonecznej o grubości 10 mm oraz próbka standardowego poliwęglanu komorowego z naklejoną specjalna folią przeciwsłoneczną na poliwęglan "POLYCARBON SILVER".

Pomiaru głównych parametrów : przepuszczalność natężenia strumienia cieplnego oraz przepuszczalność światła dokonamy za pomocą miernika, służącego do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego w W/m2 oraz lampy o promieniowaniu maksymalnie zbliżonym do promieniowania słonecznego.

miernik

lampa

Uzyskane wyniki natężenia strumienia cieplnego dla poszczególnych próbek przeliczymy na wartość procentową całkowitej redukcji promieni słonecznych.

Pomiar nr.1
Wyjściowy pomiar bez poliwęglanu.

 • Przepuszczalność natężenie strumienia cieplnego - 29,9 W/m2
 • Przepuszczalność światła - 100 %
 • Całkowita redukcja promieni słonecznych - 0 %
 • hale sportowe
 • hale handlowe
 • izby przyjęć w szpitalach i inne

Nasza lampa emituje natężenie strumienia cieplnego w W/m2 o wartości 29,90 W/m2 co w naszym doświadczeniu stanowi 100 % natężenia które emituje lampa.
Ustawiając między lampą a miernikiem kolejne próbki poliwęglanu będziemy mierzyć ile przedostaje się natężenia strumienia cieplnego poprzez daną próbkę. Wskazanie otrzymujemy z miernika.
Za pomocą proporcji i matematycznych wyliczeń, obliczymy ile natężenia strumienia cieplnego zredukują poszczególne próbki poliwęglanu.

Pomiar nr.2
Próbka 1A to poliwęglan jednokomorowy – transparentny

 • Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej - 10 mm
 • Przepuszczalność natężenie strumienia cieplnego - 27,7 W/m2
 • Przepuszczalność światła - 75,0 %
 • Całkowita redukcja promieni słonecznych - 7,35 %

29,9 W/m2 - 100%
27,7 W/m2 - X %       X = 92,65%

100 % - 92,65% = 7,35 %

Pomiar nr.3
Próbka 1B to poliwęglan trójkomorowy – transparentny

 • Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej - 10 mm
 • Przepuszczalność natężenie strumienia cieplnego - 20,7 W/m2
 • Przepuszczalność światła - 68,0 %
 • Całkowita redukcja promieni słonecznych - 30,77 %

29,9 W/m2 - 100%
20,7 W/m2 - X %       X = 69,23 %

100 % - 69,23 % = 30,77 %

Pomiar nr.4
Próbka 1C to poliwęglan czterokomorowy - transparentny

 • Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej - 10 mm
 • Przepuszczalność natężenie strumienia cieplnego - 23,8 W/m2
 • Przepuszczalność światła - 65,0 %
 • Całkowita redukcja promieni słonecznych - 20,4 %

29,9 W/m2 - 100%
3,8 W/m2 - X %       X = 79,6 %

100 % - 79,6 % = 20,4 %

Pomiar nr.5
Próbka 2A to poliwęglan jednokomorowy - opal

 • Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej - 10 mm
 • Przepuszczalność natężenie strumienia cieplnego - 21,6 W/m2
 • Przepuszczalność światła - 60,0 %
 • Całkowita redukcja promieni słonecznych - 27,76 %

29,9 W/m2 - 100%
21,6 W/m2 - X %       X = 72,24 %

100 % - 72,24 % = 27,76 %

Pomiar nr.6
Próbka 2B to poliwęglan trójkomorowy -opal

 • Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej - 10 mm
 • Przepuszczalność natężenie strumienia cieplnego - 13,7 W/m2
 • Przepuszczalność światła - 50,0 %
 • Całkowita redukcja promieni słonecznych - 54,18 %

29,9 W/m2 - 100%
13,7 W/m2 - X %       X = 45,82 %

100 % - 45,82 % = 54,18 %

Pomiar nr.7
Próbka 2C to poliwęglan trójkomorowy falowany - opal

 • Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej - 10 mm
 • Przepuszczalność natężenie strumienia cieplnego - 13 W/m2
 • Przepuszczalność światła - 45,0 %
 • Całkowita redukcja promieni słonecznych - 56,52 %

29,9 W/m2 - 100%
13 W/m2 - X %       X = 43,48 %

100 % - 43,48 % = 56,52 %

Pomiar nr.8
Próbka 3A to poliwęglan jednokomorowy - dymiony

 • Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej - 10 mm
 • Przepuszczalność natężenie strumienia cieplnego - 11,6 W/m2
 • Przepuszczalność światła - 30,0 %
 • Całkowita redukcja promieni słonecznych - 61,2 %

29,9 W/m2 - 100%
11,6 W/m2 - X %       X = 38,80 %

100 % - 38,8 % = 61,20 %

Pomiar nr.9
Próbka 3B to poliwęglan czterokomorowy - dymiony

 • Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej - 10 mm
 • Przepuszczalność natężenie strumienia cieplnego - 12,4 W/m2
 • Przepuszczalność światła - 35,0 %
 • Całkowita redukcja promieni słonecznych - 58,53 %

29,9 W/m2 - 100%
12,4 W/m2 - X %       X = 41,47 %

100 % - 41,47 % = 58,53 %

Pomiar nr.10
Próbka 4 to poliwęglan trójkomorowy - czerwony

 • Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej - 10 mm
 • Przepuszczalność natężenie strumienia cieplnego - 21,7 W/m2
 • Przepuszczalność światła - 40,0 %
 • Całkowita redukcja promieni słonecznych - 27,42 %

29,9 W/m2 - 100%
21,7 W/m2 - X %       X = 72,58 %

100 % - 72,58 % = 27,42 %

Pomiar nr.11
Próbka 5 to poliwęglan trójkomorowy - niebieski

 • Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej - 10 mm
 • Przepuszczalność natężenie strumienia cieplnego - 12,4 W/m2
 • Przepuszczalność światła - 35,0 %
 • Całkowita redukcja promieni słonecznych - 58,53 %

29,9 W/m2 - 100%
12,4 W/m2 - X %       X = 41,47 %

100 % - 41,47 % = 58,53 %

Pomiar nr.12
Próbka 6 to poliwęglan jednokomorowy - Solar Control

 • Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej - 10 mm
 • Przepuszczalność natężenie strumienia cieplnego - 17,2 W/m2
 • Przepuszczalność światła - 35,0 %
 • Całkowita redukcja promieni słonecznych - 42,47 %

29,9 W/m2 - 100%
17,2 W/m2 - X %       X = 57,53 %

100 % - 57,53 % = 42,47 %

Pomiar nr.13
Próbka 6 to poliwęglan jednokomorowy - Solar Control

 • Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej - 10 mm
 • Przepuszczalność natężenie strumienia cieplnego - 4,1 W/m2
 • Przepuszczalność światła - 16,0 %
 • Całkowita redukcja promieni słonecznych - 86,29 %

29,9 W/m2 - 100%
4,1 W/m2 - X %       X = 13,71 %

100 % - 13,71 % = 86,29 %

UWAGA !!!
W badaniu nie uwzględnione zostało zjawisko wtórnej emisji ciepła.
Wtórna emisja cieplna w przypadku poliwęglanów komorowych ma bardzo duży wpływ na efekt przegrzewania się pomieszczeń. Poliwęglany kontroli słonecznej nagrzewając się pochłaniają (absorbują) znaczną ilość promieni słonecznych ( ciepła ) docierających do ich powierzchni. Następnie uwalniają pochłonięte ciepło na zewnątrz jak i do wewnątrz pomieszczenia (wtórna emisja ciepła). Skutkiem tego procesu jest znaczny wzrost temperatury wewnątrz budynku.

Tabela nr.1 Podsumowanie wyników

Wykres ilustrujący skuteczność przeciwsłoneczną rożnego rodzaju poliwęglanów kontroli słonecznej.

Wniosek

Ze wszystkich próbek poddanych analizie najskuteczniejszą formą ochrony przeciwsłonecznej jest próbka7 czyli poliwęglan jednokomorowy wyklejony folią przeciwsłoneczną na poliwęglan "Polycarbon Silver".

Należy zadać sobie pytanie z czego to wynika?

Wynika to ze specjalnej budowy oraz określonych właściwości folii. Podstawową zaletą folii przeciwsłonecznej na poliwęglan "Polycarbon Sliver " jest odbicie ciepła czyli, zapobiega ona przed nagrzewaniem się pomieszczeń jednocześnie przepuszczając znaczną część światła widzialnego.

Folia na poliwęglan "Polycarbon Silver " dodatkowo zapobiega zjawisku wtórnej emisji ciepła.

Rys. 1 Schemat ilustrujący zasadę działania folii na poliwęglan "Polycarbon Silver".

Wynika to z faktu, iż większość energii słonecznej jest odbita od powierzchni folii zanim dotrze do poliwęglanu komorowego.


Podsumowanie.

Folia przeciwsłoneczna na poliwęglan "Polycarbon Silver" zabezpiecza przed przegrzewaniem się pomieszczeń poprzez odbicie ciepła słonecznego. Dlatego jest skuteczniejsza, niż poliwęglan kontroli słonecznej, ponieważ ciepło jest odbite zanim dotrze do poliwęglanu .